Szkolenia w dogodnej formie! Zawsze skrojone na miarę. Doskonale dopasowane do Twoich potrzeb.

Na liście nie ma tego, czego szukasz? Zadzwoń!

WYBIERZ NAJDOGODNIEJSZĄ FORMĘ SZKOLENIA BHP:

FAQ

SPRAWDŹ, CZY MUSISZ MIEĆ SZKOLENIE BHP
Masz jednoosobową działalność i nie masz pracowników?
– Ok, nie musisz się szkolić, dopóki kogoś nie zatrudnisz. ...ale zawsze możesz skorzystać z innych naszych usług.

Masz jednoosobową działalność i masz pracowników?
– Zarówno Ty, jak i oni podlegacie obowiązkowym szkoleniom BHP.
JAK DOBRAĆ SZKOLENIE BHP?
Czasami właściwy dobór szkolenia może wydać się skomplikowany. Skorzystaj z naszego poradnika i nie trać czasu!

1. Wybierz typ szkolenia:
WSTĘPNE
Wybierz, jeśli przyjmujesz do pracy nowych pracowników lub właśnie otwierasz nową działalność i planujesz kogoś zatrudnić. Szkolenie to przeprowadzane jest jednorazowo, przed dopuszczeniem nowego pracownika do pracy w danym zakładzie pracy.
OKRESOWE
Wybierz dla pracowników już zatrudnionych lub dla siebie, jeśli prowadzisz już działalność i zatrudniasz pracowników. Szkolenie to przeprowadzane jest w okresie od 6 do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy w danym zakładzie pracy.

2. Wybierz grupę docelową:
PRACODAWCY ORAZ OSOBY KIERUJĄCE PRACOWNIKAMI
– np.: dyrektorzy, kierownicy, managerowie, mistrzowie, brygadziści.
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO BIUROWI oraz inni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne
– np.: programiści, graficy, pracownicy HR, asystenci.
PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI
– np.: konstruktorzy, projektanci, laboranci.
PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
– np.: operatorzy maszyn i urządzeń, kierowcy, monterzy, serwisanci, kelnerzy.

3. Wybierz formę szkolenia:
Szkolenie stacjonarne, szkolenie online, szkolenie w formie samokształcenia kierowanego.
Zatrudniasz pracowników na stanowiskach robotniczych? Wybierz szkolenie stacjonarne.
JAK DŁUGO WAŻNE JEST SZKOLENIE BHP?
Szkolenia wstępne:
Ważne jest bezterminowo, jednak po 6 miesiącach (pracodawcy oraz osobu kierujące pracownikami) lub 1 roku (pozostałe grupy dedykowane) musisz uzupełnić je szkoleniem okresowym bhp.

Szkolenia okresowe:
Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych: 3 lata w standardowych warunkach pracy lub 1 rok, jeśli praca odbywa się w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych. Dla pracowników administracyjno-biurowcyh: 6 lat Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz pracowników inżynieryjno-technicznych: 5 lat.